fbpx

סרטונים ומאמרים

חלק זה של האתר מיועד לריכוז המידע שאספתי וכתבתי עליהם במהלך השנים.

בין הסרטונים והמאמרים תמצאו תוכן פרקטי ושימושי כגון מדריכים ומקבצי המלצות, תוכן היסטורי שנוגע במלאכות ובמיוחד במלאכת העץ המסורתית, ותוכן פילוסופי בו אני פורט את ראיית עולמי ואיך המלאכה משתלבת בה.