fbpx

חזון חינוכי

קיימות וחירות הם שני הערכים המובילים שלי, אותם אני מעוניין לקדם דרך עשייתי. 

וכך הם באים לכדי ביטוי באג’נדה הפדגוגית שלי-

אני מאמין שכדי לתמוך בבניית נפש בריאה לילדים/ות וחברה חסונה ודינמית, עלינו לחזור ללמד את ילדינו את מלאכות היד. אבותינו ואמותינו אספו לקרבם ידע איכותי רב שהולך ונעלם עם כניסתנו לעידן הפוסט-מודרני, אך למעשה אותו ידע מעולם לא היה יותר רלוונטי, הן ברמה הפרקטית והן ברמה החינוכית.

יצירה עצמאית, דרך ליווי והנחייה של אדם בוגר, יכולה לספק לילד/ה חלון לפיתוח הערך העצמי, הנחישות, היצירתיות, העצמאות והשאפתנות. כל אלו תכונות חשובות לאין שיעור בעולמנו המשתנה.

בנוסף לזאת, אני מאמין שאפשור חירויות ממוסגרות בתוך המערכת החינוכית, היא צורת ביטוי של כבוד שורשי לילד/ה בתור אדם עצמאי/ת, ושהעבודה עם הכלים, או אפילו מפגש ביער מעודדים את תחושת החירות והכבוד.

המפגש עם כלי העבודה הידניים, עם החומרים הטבעיים ועם הקצב והאסטתיקה של המלאכה הקדומה, מייצר מסגרת ייחודית לעיצוב תפיסת העולם לפי ערכי הקיימות והחיבור לטבע, הקהילתיות, המנהיגות והיוזמה…

 הכלים בהם אני משתמש להחזקת המרחב החינוכי הם מתודות מעולם החינוך הדמוקרטי, טיפול באמנות, שיטת התקשורת המקרבת ושיטות דיאלוגיות נוספות, פרקטיקות מיינדפולנס ומדיטציה שונות, יחד עם פרקטיקה מעולם הסלויד, עולם התוכן של אקולוגיה עמוקה וכמובן שלל הידע והטכניקות של מלאכת העץ המסורתית.
אני מאמין שיש צורך אמיתי במגוון. לא כל החניכים מתאימים לאותה מסגרת חינוכית. חלק ימצאו את מקומם במסגרת פתוחה יותר, חלק יחפשו דווקא את המסגרות ההדוקות יותר. מלאכת העץ המסורתית יכולה להשתלב בכל אחת מהמסגרות האלו ולהדגיש איכויות שונות בתוך כל הקשר.