fbpx

הסדנה מלאה!

סליחה, אך נראה שהסדנה התמלאה. בנתיים את/ה רשום/ה ברשימת ההמתנה.
אם ברצונך לבטל את ההרשמה ולהרשם לסדנה אחרת, הוסף בהערות נוספות
בהרשמה החדשה "מחקו אותי מרשימת ההמתנה".

במידה ויתפנה מקום, נודיע דרך הטלפון והמייל, ונעביר את פרטי התשלום.

תודה על ההבנה!